510_1097.JPG

就一個擁抱

換來瞬間的幸福

可以溫暖 好久  好久    好久

 

[就愛熊★JustLoveBear_com] http://justlovebear.com/ 

145_4531.JPG145_4600.JPG146_4614.JPG146_4620.JPG146_4622.JPG249_4980.JPG516_1606.JPG520_2089.JPG554_5448.JPG761_6114.JPG869_6935.JPG  

↓↓↓請按連結↓↓↓歡迎大家用力來參加!!!

網路造HOME三部曲 Part I - 把你的「家人」放進CD成為永久紀念
http://liliwei0416.pixnet.net/blog/post/31974063

↑↑↑請按連結↑↑↑歡迎大家用力來參加!!!

創作者介紹

李立崴/李威老師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()